П Е Р Е Л І К   П Л А Т Н И Х   П О С Л У Г 
з медичного обслуговування, які надає
КНП "Ірпінська центральна міська лікарня"
Ірпінської міської ради
№ п/п             Найменування послугиВартість послуги 
Консультації спеціалістів
1Консультація  гастроентеролога 180,00 
2Консультація  гінеколога  (вартість з гінекологічним набором)210,00 
3Консультація гінеколога (без вартості гінекологічного набору)180,00 
4Консультація  дерматолога180,00 
5Консультація  ендокринолога180,00 
6Консультація  інфекціоніста180,00 
7Консультація  кардіолога180,00 
8Консультація  лікаря-фізіотерапевта 180,00 
9Консультація  мамолога180,00 
10Консультація  нарколога180,00 
11Консультація  невропатолога180,00 
12Консультація  отоларинголога180,00 
13Консультація  офтальмолога180,00 
14Консультація  проктолога180,00 
15Консультація  психіатра180,00 
16Консультація  реабілітолога180,00 
17Консультація  терапевта 180,00 
18Консультація  травматолога180,00 
19Консультація  уролога180,00 
20Консультація  хірурга180,00 
21Консультація онколога180,00 
22Консультація алерголога180,00 
23Консультація нейрохірурга180,00 
24Повторна консультація лікаря  * (крім психолога та психіатра)140,00 
25Консультація судинного хірурга180,00 
26Консультація лікаря з відкриттям л\л 230,00 
27Консультація лікаря на дому (Ірпінь)400,00 
28Консультація лікаря на дому (Приірпіння)500,00 
ЛАБОРАТОРНА  ДІАГНОСТИКА
Дослідження загальноклінічного аналізу крові
1Дослідження загального аналізу крові без лейкоцитарної формули75,00 
2Дослідження загального аналізу крові з лейкоцитарною формулою85,00 
3Дослідження загального аналізу крові з лейкоцитарною формулою та ретикулоцитами100,00 
4Дослідження загального аналізу крові на аналізаторі (18 параметрів)100,00 
5Визначення кількості тромбоцитів41,00 
       Серологічні  дослідження 
6Визначення груп крові за системою ABO та  Rh70,00 
7Визначення антиеритроцитарного антитіла за системою резус80,00 
8Дослідження крові на сифіліс (реакція Вассермана)73,00 
9Дослідження крові на сифіліс (метод мікропреципітації)75,00 
Біохімічні дослідження
Ферменти 
10Визначення активності аланінамінотрансферази (АЛТ)60,00 
11Визначення аспартатамінотрансферази (АСТ)60,00 
12Визначення активності гамма - глутамілтрансферази (ГГТ)65,00 
13Визначення активності лужна фосфотази (ЛФ)60,00 
14Дослідження крові на білірубін, прямий та непрямий, АСТ, АЛТ, ГГТ - (Пакет №1)230,00 
15Визначення загального білку у  крові95,00 
16Визначення крові на білірубін та фракції80,00 
17Ліпідний обмін
18Визначення холестерину (ХС)60,00 
19Визначення тригліцеридів85,00 
20Визначення ліпідограми (загальний холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ)256,00 
Азотистий обмін:
21Визначення креатініну50,00 
22Аналіз крові на визначення сечовини60,00 
23Аналіз крові на визначення сечової кислоти55,00 
24Дослідження крові на сечовину, креатиніни, сечову кислоту- (Пакет№2)110,00 
Вуглеводний обмін
25Визначення глюкози крові (тест-смужка)40,00 
26Визначення глюкози крові (на аналізаторі)85,00 
27Визначення глікованого гемоглобіну ( HbA1c)175,00 
28Визначення толерантності до глюкози (дворазове визначення)100,00 
29Вижначення толерантності до  глюкози (триразове визначення)150,00 
Дослідження системи згортання крові
30Визначення протромбінового часу (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне співвідношення (МНС)59,00 
31Визначення тромбінованого часу (ТЧ)75,00 
32Визначення фібриногену75,00 
33Визначення активованого часткового тромбопластинованого часу (АЧТЧ)95,00 
34Визначення часу згортання крові30,00 
35Визначення коагулограми (протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізоване співвідношення(МНС), тромбіновий час(ТЧ), кількісне визначення фібриногену, активований частковий тромбопластиновий час265,00 
Ревмо та кардіомаркери
36Визначення С-реактивного білку (кількісний) СРБ60,00 
37Визначення антистрептолізину  -  (АСЛО)65,00 
38Дослідження крові на ревматоїдний фактор (РФ)65,00 
39Визначення тропоніну175,00 
40Аналіз крові на залізо70,00 
41Дослідження крові,  пакет Ревмопроби(АСЛО, РФ, СРБ)180,00 
Загальноклінічні дослідження
Дослідження сечі:
42Дослідження загального аналізу сечі85,00 
43Дослідження сечі за методом Нечипоренка70,00
44Дослідження сечі за методом Земницького60,00
45Визначення білку в добовій сечі40,00
46Визначення жовчних пігментів в сечі35,00
47Визначення кетонів в сечі30,00
48Визначення глюкози в добовій сечі28,00
49Діастаза сечі100,00
50Визначення мікроальбуміну у ранковій сечі ( тест – смужка)61,00
Загально клінічні дослідження:
51Дослідження калу на яйця гельмінтів80,00 
52Дослідження  калу на яйця гельмінтів (із застосуванням концентратора)100,00 
53Дослідження - зішкріб на ентеробіоз50,00 
54Дослідження  калу на приховану кров
55Дослідження  калу на найпростіші180,00 
56Визначення калу на копроскопію127,00 
57Визначення схованої  крові у калі146,00 
Мікроскопічні дослідження:
58Дослідження біологічного матеріалу на демодекс116,00 
59Взяття зішкрібка шкіри на паталогічні гриби при грибкових захворюваннях117,00 
60Мікроскопічне дослідження пунктату29,00 
61Мікроскопічне дослідження урогенітальних виділень (жінки)80,00
62Мікроскопічне дослідження урогенітальних виділень (чоловіки)80,00
63Дослідження  дуоденального вмісту на мікрофлору105,00
64Цитологічне дослідження урогенітального матеріалу (жінки)90,00
65Бактеріоскопічне дослідження мокроти на мікобактерії туберкульозу61,00
66Дослідження товстої краплі (малярійний плазмодій)46,00
Онкомаркери: 
67Визначення простат специфічного антигену154,00 
68                                  Вірусні  гепатити:
69Визначення сумарних антитіл до гепатиту HBS Ag (B) в крові185,00 
70Визначення сумарних антитіл до гепатиту C в крові185,00 
71Забезпечення преаналітичного етапу  (Взяття матеріалу для дослідження, (слина , харкотиння ), в т.ч. зішкряб16,00 
Інші  інфекції
72Дослідження на мононукліоз інфекційний (сироватка)108,00
73Дослідження на токсоплазму (сироватка)108,00
74Дослідження на  мікобактерії туберкульозу60,00
75Визначення  Антитіл до Helicobacter pylori (у калі)255,00
Променева діагностика
1Друк рентгензнімку на термоплівці80,00 
2Оформлення протоколу по рентгензнімку65,00
3Мамографія однієї грудної залози (2 проекції)166,00
4Мамографія обох грудних залоз (2 проекції)341,00
5Рентгенографія хребта один відділ ( Шийний, грудний, попереково-крижовий, крижів та куприка) одна проекція177,00
6Рентгенографія хребта один відділ ( Шийний, грудний, попереково-крижовий, крижів та куприка) дві  проекції238,00
7Рентгенографія хребта один відділ з ( Шийний, грудний, попереково-крижовий)  функціональні проби (згинання \розгинання)238,00
8Рентгенографія  органів грудної  клітини 1 проекція 177,00
9Рентгенографія  органів грудної  клітини 2 проекції 238,00
10Рентгенографія черевної порожнини (оглядова) 177,00
11Рентгенографія  ребер  одна проекція 177,00
12Рентгенографія  грудини одна проекція (бокова)177,00
13Рентгенографія  кісток кінцівок (ключиця, плечова кістка, кісток передпліччя, кисть, стгнова кістка, кісток  голені, стопи, п'ятки) одна проекція177,00
14Рентгенографія  кісток кінцівок К плечова кістка, передпліччя, кисть, стегнова кістка, кістка голені, стопи, п'ятки)  дві проекції 238,00
15Рентгенографія обох  кистей рук, стоп, стоп з навантаженням в одній проекції (Буча стаціонар, д\поліклініка)177,00
16Рентгенографія обох  кистей рук, стоп, стоп з навантаженням в дві проекції238,00
17Рентгенографія  черепа, (турецьке сідло), ППН, кісток носу в одній проекції177,00
18Рентгенографія черепа, ППН, кісток носу в двух проекціях238,00
19Рентгенографія одного суглобу (плечового, ліктьового, променево-запясткового, кульшового, колінного, гомілково-ступеневого в одній проекції177,00
20Рентгенографія одного суглобу (плечового, ліктьового, променево-запясткового, кульшового, (пряма і по Лауннштейну) колінного. гомілково-ступеневого в двух проекціях238,00
21Рентгенографія  кісток тазу 177,00
22Флюорографія  ОГП одна проекція (цифрова)100,00
23Флюорографія ОГП дві проекції      (цифрова)128,00
Ультразвукова діагностика
1УЗД  суглобів  (1 суглоб)150,00
2УЗД  суглобів  (2 суглоба)196,00
3УЗД  м’яких тканин  150,00
4УЗД сечового міхура111,00
5УЗД  жовчного міхура130,00
6УЗД  органів черевної порожнини200,00
7УЗД  черевної порожнини,  нирок268,00
8УЗД  черевної порожнини,  нирок,  щитовидної залози348,00
9УЗД нирок та наднирників114,00
10УЗД слинних залоз108,00
11УЗД  нирок,  сечоводів,  сечового міхура150,00
12УЗД  передміхурової залози,  сечового міхура (залишкова сеча)200,00
13УЗД  передміхурової залози,  регіонарні лімфовузли187,00
14УЗД  калитки160,00
15УЗД  органів  малого тазу176,00
16УЗД щитовидної залози+ шийних лімфовузлів155,00
17УЗД щитовидної залози+ слинні залози155,00
18УЗД  слинних  залоз 108,00
19УЗД  лімфатичних вузлів  (1 область) 138,00
20УЗД  судин шиї з доплерографією200,00
21УЗД  молочних\грудних  залоз170,00
22УЗД  скринінг молочних залоз 190,00
23УЗД серця (ехо-кардіографія) 315,00 
24УЗД акушерське I триместр (11-14 тиждень вагітності)310,00 
25УЗД акушерське II триместр (15-23 тиждень вагітності) з доплерометрією310,00 
26УЗД акушерське III триместр (з 24 тижня вагітності) з доплерометрією365,00 
Функціональна діагностика
1Реовазографія (РВГ) кінцівок (верхніх або нижніх)100,00
2Реоенцефалограма (РЕГ)120,00
3Елетроенцефалографія у спокої 2 ділянки201,00
4Дуоденальне зондування310,00
5ЕКГ з розшифровкою лікаря 134,00
6ЕКГ спокою80,00
7Експрес діагностика хелікобактеріозу дихальним методом "Хелік" з дихальною трубкою340,00
8Відеоколоноскопія720,00
9Ректороманоскопія400,00
10Відеогастроскопія600,00
11Біопсія 120,00
12Консультація ендоскопіста (використовується у разі відмови від процедури, за показниками ASA)  180,00
13Дуктографія молочних залоз (мамографія з контрасним обстеженням протоків)206,00
14Прицільна тонкоголкова аспіраційна біопсія під контролем УЗД діагностична331,00
15Цистоскопія200,00
16Рентгенографія нирок ( оглядова урографія)360,00
17Кольпоскопія (розширена)150,00
18Огляд очного дна  на широкій зіниці205,00
19Підбір сферичних окулярів50,00
20Визначення всіх видів чутливості нижніх кінцівок 101,00
21Дерматоскопічні обстеження150,00
Лікувальні процедури
1Перебування в деному стационарі (1 ліжко-день без вартості медикаментів)168,00
2Мануальна терапія (1 сеанс)75,00
3Озонотерапія (1 сеанс без вартості ліків)202,00
4Рефлексотерапія (1 сеанс)75,00
5Кінезіотейпотерапія   ( 1 сеанс)100,00
6Корінцева блокада (1 сеанс)175,00
7Внутрішньовенна  ін’єкція без вартості ліків60,00
8Внутрішньовенна  крапельна  інфузія без вартості ліків140,00
9Внутрішньом’язова   ін’єкція без вартості ліків35,00
10Забір крові венозний30,00
11Забір крові капілярний50,00
12Лікування трофічних виразок нижніх кінцівок ( 1 процедура) 210,00
13Апартний медичний догляд за ступнями 200,00
14Видалення мозоля 1 шт.:50,00
15   мякий мозоль - 30 хв.50,00
16   твердий мозоль - 30 хв.50,00
17Шліфування грибкового нігтя  1шт. - 30 хв.60,00
18Санація врослого нігтя  1 шт.  -30 хв.80,00
19Обробка  гіперкератозу або натоптишів   - 30 хв.60,00
20Санація тріщин     - 30 хв.60,00
21Накладання асептичноі пов"язки на виразку:   
22      суха виразка - 20 хв.50,00
23      волога виразка - 20 хв.50,00
24Пневмомасаж барабанних перетинок  (1 процедура)65,00
25Продування євстахієвих труб (1 процедура)65,00
26Промивання вуха (видалення сірчаної пробки)  (1 процедура)70,00
27Промивання лакун мигдаликів без вартості ліків (1 процедура) 100,00
28Промивання порожнин носа за Пройтцем ("Кукушка")  (без вартості ліків)145,00
29Туалет слухового ходу   (1 процедура) 60,00
30Розтин фурункула, абсцеса ЛОР-органів185,00
31Введення  вушних турунд  (1 процедура) 60,00
32Введення носових турунд  (1 процедура) 60,00
33Видалення стороннього тіла ЛОР-органів 125,00
34Вливання в гортань препаратів без вартості ліків (1 процедура) 71,00
35Зупинка носових кровотеч 125,00
36Обробка мигдаликів   (1 процедура) 180,00
37Пункція гаймарової пазухи180,00
38Пластика вуздечки1006,00
39Видалення папілом і кандилом статевих органів (одна одиниця) (методом електрокоагуляції )99,00
40Оперативне лікування фімозу2000,00
41Вправлення парафімозу300,00
42Пункція водянки яєчок108,00
43Оперативне лікування водянки яєчок3500,00
44Бужування уретри95,00
45Заміна катетора Фолея99,00
46Встановлення катетора Фолея400,00
47Накладання  троакарної цистостоми1500,00
48Операція з приводу врослого нігтя132,00
49Операція мала гнійна231,00
50Перев᾽язка мала95,00
51Перев᾽язка середня116,00
52Перев᾽язка велика130,00
53Зняття швів95,00
54Пальцеве обстеження прямоі кишки50,00
55Пункція суглобу85,00
56Внутрішньосуглобова блокада120,00
57Периартикулярна блокада88,00
58PRP-терапія ( плазмотерапия в неврологии и ортопедии)350,00
59Операція  гнійна розширена349,00
60Розтин фурункула, абсцеса 230,00
61Вскриття  гнійника148,00
62Лікування врослого нігтя Розтин139,00
63Введення внутрішньоматкового котнрацептиву (без вартості контрацептиву)320,00
64Вилучення втурішньоматкового контрацептиву115,00
65Гінекологічні процедури (ванночки, тампони) ( без вартості медикаментів) - 1 процедура42,00
66Лікування наботових кист радіохвильовим методом або електрохірургічним методом251,00
67Обробка ерозії шийки матки (без вартості ліків)135,00
68Радіохвильова ексцизія патології шийки матки (під місцевою анестезією)199,00
69Радіохвильова коагуляція патології шийки матки (під місцевою анестезією)199,00
70Аспірація вмісту порожнини  матки пайпелем (без вартості пайпеля та морфологічного дослідження аспірату)237,00
71Видалення кондилом, папілом радіохвильовим методом на шкірі промежини - 1 одиниця (без вартості морфологчного дослідження)106,00
72Прицільна тонкоголкова аспіраційна біопсія під контролем УЗД лікувальна 550,00
73Комплексне безопераційне лікування лактаційного гнійного маститу із застосуванням прицільно-аспіраційної біопсії 901,00
74Психотерапія  1 сеанс150,00
75Профорієнтаційне тестування (тестування на вибір професії)-1 година 250,00
76Арт-терапія (терапія образотворчим мистецтвом) - 1 година250,00
77Правопівкульне малювання (терапія через інтуітивне малювання) - 1 година 150,00
78Харектеріологічне тестування з визначенням профілю особистості - 1 година350,00
79Індивідуальний психоаналіз 1 сесія 300,00
80Сугестивна психотерапія  1 сесія - (сеанс гіпноза)350,00
81Гіпносугестія (лікування неврозів та пограничних станів)-група до 6 осіб 30 хв320,00
82Лікування агріпнічного синдрому (безсоння)50,00
83Лікуванння із застосуванням агоністів-антагоністів опіоїдних рецепторів (первине) (лікування опійної наркоманії)300,00
84Лікуванння із застосуванням агоністів-антагоністів опіоїдних рецепторів (повторне)(лікування опійної наркоманії)200,00
85Лікування з застосуванням дезінтоксикаційної терапії первине (без вартості медикаментів)(наркологічних пацієнтів)300,00
86Лікування з застосуванням дезінтоксикаційної терапії повторне (без вартості медикаментів)(наркологічних пацієнтів)101,00
87Видалення папіломи (1 одиниця більше 0,5 см)високочастотним електрохірургічним апаратом121,00
88Видалення  доброякісних та злоякісних пухлин шкіри методом  кріодеструкції від 1 см.151,00
89Взяття біопсії для гістологічного дослідження (без вартості морфологічного дослідження) високочастотним електрохірургічним апаратом151,00
90Видалення кератом, папілом, дрібних гемангіом шкіри - високочастотним електрохірургічним апаратом-1 одиниця143,00
91Видалення  доброякісних  пухлин шкіри  методом кріодеструкції від 0,5-1 см.120,00
92Видалення пухлин шкіри( тулуба, шиї, кінцівок)< 0,3 см - 1 одиниця 151,00
93Видалення пухлин шкіри( тулуба, шиї, кінцівок) від 0,3 см до 1см - 1 одиниця 101,00
94Видалення пухлин шкіри( тулуба, шиї, кінцівок) від 1 см до 2см - 1 одиниця101,00
95Видалення пухлин шкіри( тулуба, шиї, кінцівок) більше 2 см - 1 одиницявисокочастотним електрохірургічним апаратом121,00
96Видалення ангіофібром, гемангіом шкіри невеликих розмірів (одна одиниця) високочастотним електрохірургічним апаратом151,00
97Видалення базально-клітинних раків шкіри (після отримання результатів цитологічного дослідження) ( кріодеструкція) - 1одиниця151,00
98Взяття біопсії пухлин шкіри високвисокочастотним електрохірургічним апаратом151,00
99Взяття  цитології пухлин шкіривисокочастотним електрохірургічним апаратом151,00
100Видалення доброякісних пухлин повік високочастотним електрохірургічним апаратом ,або кріодеструкція) - 1 одиниця151,00
101Електровипалювання пухлин шкіри після отримання результатів біопсіі ( в тому числі базаліом) - 1 одиниця102,00
102Видалення вульгарної бородавки рідким азотом (1 одиниця більше 0,3 см)90,00
103Видалення вульгарної бородавки рідким азотом (1 одиниця до 0,3 см)90,00
104Видалення гострокінцевих кондилом рідким азотом (1 одиниця) 101,00
105Видалення папіломи рідким азотом (1 одиниця до 0,5 см)90,00
106Видалення підошвенної бородавки рідким азотом- 1 одиниця90,00
107Видалення рідким азотом верукозних бородавчастих утворень (КПЛ та інші) 151,00
108Видалення рубців рідким азотом  (1 одиниця більше 0,5 см) 151,00
109Видалення рубців рідким азотом (1 одиниця до 0,5 см)101,00
110Видалення (кріодеструкція) контагіозного  молюска (1 одиниця) 61,00
111 Повторне видалення підошвенної бородавки рідким азотом90,00
112Осередковий масаж обличчя рідким азотом - 1сеанс (10 хв)120,00
113Масаж волосяної частини голови рідким азотом -1 сеанс (15 хв)101,00
114Промивання нососльозного каналу -1 процедури80,00
115Масаж повік - сеанс (10 хв)50,00
116Лікування вій при трихіазі304,00
117Видалення стороннього тіла рогівки148,00 
118Зняття  швів з кон'юктиви127,00 
119Ін'єкція кортикостероїда в область халязіона52,00 
120Парабарбулярна ін'єкція без вартості препарату53,00 
121Видалення стороннього тіла (кліщ)160,00
122Видалення стороннього тіла з  ока250,00
123Операція 16 категорія . Операції хірургічного профілю. Операції на шкірі та підшкірній клітковині, 1 складність.559,00 
124Операція 17 категорія . Операції хірургічного профілю. Операції на шкірі та підшкірній клітковині, 2 складність.1 300,00 
125Операція 18 категорія . Операції хірургічного профілю. Операції на шкірі та підшкірній клітковині, 3 складність.2 537,00 
126Місцева анестезія160,00 
Фізіотерапевтичне лікування
1Вакотрон - 1 сеанс41,00
2Гальванізація - 1 сеанс30,00
3Дарсонвалізація - 1 сеанс40,00
4Діадинамофорез - 1 сеанс40,00
5Діадінамотерапія (ендомед) - 1 сеанс30,00
6Електростимуляція - 1 сеанс40,00
7Заняття на профілакторі Євмінова-1 сеанс (20 хв.)33,00
8Інгаляція через небулайзер (без вартості ліків) - 1 сеанс39,00
9Лікувальна фізкультура -1 сеанс (30 хв.)100,00
10Магнітотерапія - 1 сеанс45,00
11УВЧ - терапія - 1 сеанс40,00
12Ультразвукова терапія - 1 сеанс30,00
13Ультрафонофорез - 1 сеанс40,00
14Електрофорез  - 1 сеанс50,00
15Загальне і місцеве ультрафіолетове опромінювання - 1 сеанс30,00
16Лазер  - 1 сеанс40,00
Масаж
1Масаж  грудної клітки та міжреберних мязів-1 сеанс 70,00
2Масаж верхньої кінцівки 1 сеанс 51,00
3Масаж верхньої кінцівки, надпліччя-1сеанс 60,00
4Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки- 1 сеанс 70,00
5Масаж вздовж хребта (від  I шийного до V копчика) - 1 сеанс 150,00
6Масаж волосяної частини голови 1 сеанс 40,00
7Масаж гомілковоступневого суглобу -1 сеанс 40,00
8Масаж грудного відділу -1сеанс 60,00
9Масаж кисті та передпліччя -1 сеанс 50,00
10Масаж колінного суглобу -1сеанс 60,00
11Масаж комірцевої зони -1 сеанс 60,00
12Масаж м'язів обличчя- 1сеанс 40,00
13Масаж м'язів шиї -1 сеанс 40,00
14Масаж нижньої кінцівки - 1 сеанс 50,00
15Масаж нижньої кінцівки і попереку - 1 сеанс 80,00
16Масаж плечового суглобу -1 сеанс 60,00
17Масаж попереково-крижової ділянки -1 сеанс 60,00
18Масаж променезап'ясткового суглобу -1 сеанс 60,00
19Масаж грудного і поперекового відділу -1 сеанс 120,00
20Масаж ступні та гомілки -1 сеанс 64,00
21Масаж шийно-грудного відділу хребта -1 сеанс 119,00
22Антицилюлітний масаж спини і рук -1 сеанс з ПДВ120,00
23Антицилюлітний масаж живота і стегон  -1 сеанс з ПДВ120,00
24Антицилюлітний масаж сідниць і ніг -1 сеанс з ПДВ180,00
25Антицилюлітний загальний(спина, руки, живіт, стегна, сідниці, ноги)  1 сеанс з ПДВ240,00
26Масаж вакуумний (спина,живіт,стегна)-1 сеанс з ПДВ294,00